Privacy Policy: Så hanterar Lumeno personuppgifter

Privacy Policy: Behandling av personuppgifter

Livskämpar AB registrerar och behandlar de personuppgifter som anges av användaren när appen Lumeno används. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet personuppgift innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Livskämpar AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av samtycke. Genom att aktivt tacka ja till att dela data i appen Lumeno samtycker användaren till insamling och behandling av personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Appen Lumeo samlar in data i syfte att ge en bättre upplevelse för användaren över tid. Insamlingen av personuppgifter samt övrig information används för att göra användarupplevelsen så bra som möjligt. Personlig data sparas på en server i krypterad form och kan enbart läsas av användaren själv. Användarens e-postadress sparas för att kunna logga in samt återställa kontot vid behov.

Vilka personuppgifter lagras?

De personuppgifter vi lagrar för användaren är: användarnamn samt e-postadress. Användaren har även möjlighet att spara bilder och anteckningar, men väljer då själv om dessa innehåller personuppgifter. Uppgifterna sparas i krypterad form och kan inte läsas av andra.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Livskämpar AB sparar personuppgifterna så länge kontot är aktivt. Samtycke återtas genom att radera konto och då samlas inga nya uppgifter in. Data såsom ljusmätningar, betygsättningar och liknande anonymiseras och sparas av statistikskäl.

Vilka kan komma att behandla personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av Livskämpar AB och till viss del av Sticky Beat, som utvecklar och supporterar appen.

Vilka rättigheter har användaren?

Individen vars personuppgifter behandlas av Livskämpar AB har vissa rättigheter. Livskämpar AB kommer att ta emot ansökan om att utnyttja rättigheter och ta ställning till önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar. Individen vars personuppgifter Livskämpar AB behandlar har rätt att kostnadsfritt få information Livskämpar ABs behandling om hur personuppgifterna behandlas och har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Livskämpar AB behandlar, ett så kallat registerutdrag. Individen har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall har individen rätt att få personuppgifter raderade och under vissa förutsättningar har individen rätt att invända mot hur hens personuppgifter behandlas och få sina personuppgifter utlämnade av Livskämpar AB i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig

Kontaktinformation

För att utnyttja någon av dessa rättigheter eller om för generella frågor kring hur personuppgifter behandlas, kontakta info@livskämpar.se eller Livskämpar ABs dataskyddsombud Marie Niljung.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Livskämpar AB.

Livskämpar AB

Kungsgatan 14, 652 25 Karlstad
Telefon: +46 (0)70 335 771 9
E-post: info@livskampar.se
Organisationsnummer: 559241-0780